ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ»

Σας ανακοινώνουμε ότι μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο κυκλώνας «ΙΑΝΟΣ», κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, θα διενεργήσουν ελέγχους/αυτοψίες σε κτήρια που:

  • είτε λόγω εισροής υδάτων στο εσωτερικό τους έχουν υποστεί βλάβες,
  • είτε λόγω του ανέμου και ενώ δεν έχει εισέλθει νερό στο εσωτερικό τους έχουν υποστεί βλάβες,
  • είτε υπάρχουν ζημιές ενώ δεν έχει υποστεί βλάβες το κτήριο.

Η καταγραφή και εκτίμηση των βλαβών από την ανωτέρω υπηρεσία αποτελεί προϋπόθεση για εξέταση αιτημάτων και ενδεχόμενη έγκριση οικονομικής ενίσχυσης ή στεγαστικής συνδρομής, προς αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων.

Όσοι από τους κατοίκους του Δήμου Λευκάδας ενδιαφέρονται να καταγραφούν βλάβες – ζημιές που υπέστησαν κτήρια ιδιοκτησίας τους, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Δήμο, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο έντυπο (συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο). Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω αυτοψίες δε σχετίζονται με εκείνες που πραγματοποιεί το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, που αφορούν σε χορήγηση έκτακτων επιδομάτων, οικοσκευής κ.ά.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑ

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Αίτηση