Σας ενημερώνουμε ότι οι  απαντήσεις από τον εργαστηριακό έλεγχο  των κλινικών δειγμάτων (test) για covid-19 θα δίνονται αποκλειστικά και μόνο  στην κεντρική  είσοδο του Νοσοκομείου, στις Πληροφορίες,  από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 10:00 – 13:00.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα φέρει μαζί του υποχρεωτικά την Αστυνομική του Ταυτότητα.

Σε περίπτωση θετικού δείγματος η ενημέρωση θα γίνεται από τον θεράποντα ιατρό.

Ο  Διοικητής του Νοσοκομείου

ΜΠΑΚΑΒΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ