Στις  26/06/2020 και ώρα 14:00 μμ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του  Κέντρου Κοινότητας και  της  Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΠΟΚΑΛ).

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την συμμετοχή πολιτών στα προγράμματα Άθλησης για Όλους με στόχο την κοινωνική τους επανένταξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της φυσικής κατάστασης και της υγείας τους.

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Κέντρου Κοινότητας και συμμετείχαν οι υπεύθυνες των δομών.

Από το Δήμο Λευκάδας