Η Equal Society αναζητά να καλύψει το αμέσως προσεχές διάστημα, θέση φαρμακοποιού στο νησί της Λευκάδας.

Απαραίτητα προσόντα :
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Α.Ε.Ι.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από τα παραπάνω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@equalsociety.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20 Μαΐου 2019.