Στην προσπάθειά του ο Δήμος Λευκάδας να δημιουργήσει δίκτυο εθελοντών (σχετ. η αριθμ. αποφ. ΔΣ 99/2020 / ΑΔΑ:ΩΧΧΛΩΛΙ-Ψ5Λ), καλεί τους φορείς που επιθυμούν να συνδράμουν σε δράσεις κοινής ωφέλειας. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε σε συνάντηση την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 με την Αντιδημάρχο κ. Νίκη Κατωπόδη, αρμόδιας στα θέματα εθελοντισμού του Δήμου Λευκάδας. Σκοπός της συνάντησης θα είναι η ενημέρωση για το ρόλο και τους βασικούς στόχους του δικτύου εθελοντών, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας και διασύνδεσης με τους ενεργούς συλλόγους του νησιού. Για ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κ. Μάγκυ Λάντον στο Γραφείο Δημάρχου στο 2645360507.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την συμμετοχή σας.

Γραφείο Δημάρχου