ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζουμε  στους  προσκεκλημένους  της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, ότι το Πνευματικό Μνημόσυνο για το ΔΗΜΗΤΡΗ  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, φιλόλογο- πρώην Πρόεδρο της ΕΛΜ, που θα γινόταν στις 5 Αυγούστου 2020, στο ΒΛΥΧΟ, ματαιώνεταιι, διότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του συνδιοργανωτή  τοπικού  Συλλόγου ΘΕΑΛΟΣ, μας ανακοίνωσε, σήμερα, φόβους για την υγεία του κοινού  και την αδυναμία της  να παρευρεθεί και να μιλήσει για λόγους υγείας κλπ.-

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Δ. Μελάς