”Δύο τὰ πάντων ἐστὶ κυριώτατα ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει, νοῦς καὶ λόγος. Καὶ ὁ μὲν νοῦς ἀρχικός ἐστι τοῦ λόγου, ὁ δὲ λόγος ὑπηρετικὸς τοῦ νοῦ’.’Ο Λόγος λοιπόν και η  λογική θα πρέπει να  επικρατήσουν στην προσπάθεια της Δημοτικής αρχής για την οριοθέτηση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λευκάδας με την συμβολή των επαγγελματιών προς όφελος όλων με συνένεση και καλή θέληση διότι οι καιροί δεν περιμένουν,ήδη έφυγε  κατά το ήμισυ η τουριστική περίοδος με μεγάλες οικονομικές  απώλειες.Ουδείς αντιλέγει οτι πρέπει να υπάρξει μια τάξη στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Λευκάδας,είναι όμως απαραίτητο να γίνει τώρα? Εν μέσω τουριστικής περιόδου με δοισίωνες προβλέψεις και αβέβαιο μέλλον μάλλον θα χρειαστεί μια επαναπροσέγγιση και επανεξέταση του θέματος απο την μεριά της Δημοτικής αρχής  για τις οριοθετήσεις .Εμείς δε όλοι οι επαγγελματίες  της Λευκάδας να δείξουμε καλή θέληση και προθυμία για την επίλυση του θέματος χωρίς αντιπαραθέσεις. Ο λόγος και η λογική ας υπερκεράσει κάθε αντιπαλότητα  διότι όλοι άμεσα η’ έμεσα ζούμε απο το βασικό προιόν της Λευκάδας που είναι ο τουρισμός. Ο Δήμαρχος εν προκειμένω ας κάνει την αρχή να καλέσει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες σε μια συζήτηση επι του θέματος όπου είμαι πεποισμένος οτι θα υπάρξει μια προσωρινή  λύση με κάποιες αμοιβαίες υποχωρήσεις ,εξ’άλλου η Λευκάδα ζεί και αναπνέει απο τους επαγγελματίες . Για την τελική επίλυση του θέματος θα έχουμε ένα μακρύ και δύσκολο χειμώνα για αντιπαράθεση.                                                                                                                                                        Κε Δήμαρχε,φίλε Μπάμπη ο Δήμος θα λειτουργήσει  καλύτερα   με τους επαγγελματίες δίπλα σου παρά απέναντι σου. Η βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη σαφώς και είναι το κύριο μέλημα του κάθε εν ενεργεία Δημάρχου,λαμβάνοντας όμως υπόψιν όλες τις ιδιαιτερότητες της πόλης του και γενικότερα του Δήμου του με κατά το πλείστον ικανοποιημένους δημότες και μακράν της σκέψης  ”αει τα πέρυσι βελτίω” .

με εκτίμηση

Βασίλης Κατωπόδης