Κύριοι,

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός κλάδος της διασυνοριακής περιοχής απαιτούνται κοινές στρατηγικές και δράσεις για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας κι εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση των μικρών καλλιεργητών στα τοπικά συστήματα διανομής, την βελτίωση της διαχείρισης της τροφής και των απορριμμάτων αυτής αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου.

Κοινές στρατηγικές και δράσεις απαιτούν, επίσης, και οι έκτακτες καταστάσεις που αντιμετωπίζει κατά καιρούς η διασυνοριακή περιοχή και απειλούν την ευημερία των τοπικών οικονομιών και κοινοτήτων. Ας μην ξεχνάμε την πρόσφατη εμπειρία του lock down των επιχειρήσεων και στις δύο χώρες λόγω του κορονοϊού και τις οικονομικές δυσκολίες που ακόμα αντιμετωπίζουν, και θα αντιμετωπίζουν για αρκετό καιρό ακόμα, οι περισσότεροι  κλάδοι, συμπεριλαμβανομένης της αγροδιατροφής.

 Μέσα από το έργο “Καινοτόμα Δίκτυα για τον τομέα της αγροδιατροφής» (Innovative Networks for the agrifood sector- INNONETS), που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VA Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020, με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,  οι Έλληνες και Ιταλοί εταίροι στοχεύουν στην δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου για την μεταφορά καινοτομίας και την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την αντιμετώπιση προκλήσεων του κλάδου με την συμμετοχή φορέων από την έρευνα και την επιχειρηματικότητα αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Κοινωνίας των Πολιτών.

Στις 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.30 διοργανώνεται διαδικτυακή Ενημέρωση Τύπου για την επίσημη παρουσίαση του έργου INNONETS και των δράσεων που ξεκινούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Στην πρόσκληση μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο για εγγραφή στην εκδήλωση.

Συννημένα επίσης μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και μια σύντομη παρουσίαση του έργου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα αποσταλεί ηλεκτρονικό press kit.

Βρίσκομαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την εν λόγω εκδήλωση και τις δράσεις του έργου.

Με εκτίμηση,

ΓΟΥΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

κιν. +30 6942020080

INNONETS 16page brochure

Agenda