Στις  23/06/2020 και ώρα 13:30 μμ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του  Κέντρου Κοινότητας και του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

Σκοπό της συνάντησης αποτέλεσε  η ανάπτυξη επαφής και τακτικής επικοινωνίας με τον φορέα με στόχο την ένταξη των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας. Επιπλέον συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας των δομών και η δυνατότητα συνεργασίας για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με την ενίσχυση της συμμετοχής των κατοίκων του Δήμου σε δράσεις  κοινωνικού χαρακτήρα.

Η συνάντηση έγινε στο χώρο του Επιμελητηρίου και  συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας.

Οι συμμετέχοντες :

Σκιαδαρέσης Σωτήριος

Βεργίνη Πολυξένη

Χόρτη Σοφία