Άμεσα θα μπαίνει πλέον το “λουκέτο” στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους περιοριστικούς όρους λειτουργίας έναντι της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Εσωτερικών που ήρθε μετά τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν το σαββατοκύριακο σε beach bar της Μυκόνου, πλέον αυστηροποιείται ο διοικητικός κώδικας και αίρεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μπορούν να λειτουργούν όσο “τρέχει” το χρονικό περιθώριο που τους έδινε ο νόμος για να εφεσιβάλουν ή να προσβάλουν της απόφασης σφραγίσματος.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, χθες Τρίτη, και καθορίζει επίσης τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε οργανωμένες και μη παραλίες, τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης τους καθώς και τις διαδικασίες ελέγχων.

ΚΥΑ 1

Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Και ότι η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/ οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται την ίδια στιγμή με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι, το χρονικό περιθώριο των πέντε ημερών για τις επιχειρήσεις στις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις, να υποβάλουν έφεση ή ένσταση, και των δύο ημερών στην αρμόδια Υπηρεσία για να αποφασίσει επί της έφεσης /ένστασης, ισχύουν κανονικά.

Πέτσας: Πώς θα γίνει το επόμενο lockdown…αν χρειαστεί- Δεν θα επιτρέπεται η κίνηση εκτός νομού

Επιπλέον, στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν περιοριστικούς κανόνες επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιεας υγείας για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 20 ημέρες.

ΚΥΑ2
via thetoc.gr