Λόγω του ότι έχει δημιουργηθεί εύλογη ανησυχία, περί διακοπής της επιδοτούμενης αεροπορικής
σύνδεσης, Κέρκυρα – Ακτιο – Κεφαλονιά – Ζακυνθος (και αντίστροφα), επικοινωνήσαμε πρό ολίγου με την Διοήκηση της αεροπορικής εταιρείας “Sky Express”, η οποία εξυπηρετεί την εν λόγω σύνδεση.
Η απάντηση που πήραμε ήταν, τελικά η παραπάνω γραμμή θα συνεχίσει να λειτουργεί κανινικά.
Αυτό που δυστυχώς σταματάει, είναι η επιδοτούμενη γραμμή Αθήνα – Ζάκυνθος (και αντίστροφα)!
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε άλλες δυσμενέστερες εξελίξεις.

Σπύρος Γαλιατσάτος
Περιφ/κός Σύμβουλος