Ενημερώνουμε ότι οι κάτοικοι Καλλιγωνίου προχώρησαν στη δημιουργία πολιτιστικού με την επωνυμία “Σύλλογο Καλλιγωνίου”

Από τις αρχαιρεσίες προέκυψε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο το οποίο συστάθηκε σε σώμα ως εξής :
Πρόεδρος:Γεωργάκη Έφη
Αντιπρόεδρος:Ασπρογέρακας Χάρης
Γραμματέας:Ζαμπέλη Σούλα
Ταμίας:Κογκότση Κική