ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρής βλάβης του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ που υποστηρίζει ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου και διακίνησης φωνής-εικόνας και δεδομένων, το τηλεφωνικό δίκτυο καθώς και η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη 28/11/2019.

Λυπούμαστε για την όποια αναστάτωση και ζητάμε την κατανόησή σας έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη από τον πάροχο του Δικτύου.

Λευκάδα 29/11/2019                                                                                                                                              Από το Δήμο Λευκάδας