Στις 23-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:30, συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδας που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία της 20ης Οκτωβρίου 2019, με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα και τον καθορισμό της σύνθεσής του. Μετά από διαλογική συζήτηση, υποβολή προτάσεων και ψηφοφορία προέκυψε ομόφωνα η σύνθεση του νέου Δ.Σ. ως ακολούθως :

  1. Μελάς Φίλιππος, Πρόεδρος
  2. Καλλίας Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
  3. Μήτσουρα Βασιλική, Γραμματέας
  4. Κουμουνδούρος Πέτρος, Ταμίας
  5. Δρακάτος Λεωνίδας, Γεν. Έφορος
  6. Πλαγιώτης Γεώργιος, Μέλος
  7. Χαλικιάς Βασίλης, Μέλος
  8. Καίτη Κοντοπρία-Κρητικού, Μέλος
  9. Κατωπόδη Αργυρή, Μέλος

Το νέο Δ.Σ.. ευχαριστεί θερμά τα μέλη της Φιλαρμονικής και αναγνωρίζοντας το βάρος της ευθύνης που προκύπτει από τη σαφή εντολή που του δόθηκε αφενός, και την τιμή να ηγείται ενός σωματείου τέτοιου κύρους και εμβέλειας αφετέρου, υπόσχεται να διοικήσει, με αφοσίωση, σύνεση, διαφάνεια και απόλυτο αίσθημα δικαίου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γεν. Γραμματέας

 Μελάς Φίλιππος                                                       Μήτσουρα Βασιλική