Μετά την καταμέτρηση των ψήφων στην Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας το εκλογικό αποτέλεσμα έχει ως εξής:

Ψήφισαν: 171 – Έγκυρα: 169

  1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο (αριστερά του ονόματος η σειρά εκλογής & δεξιά οι ψήφοι)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής

2. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή (αριστερά η σειρά εκλογής & δεξιά ο αριθμός των ψήφων)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής

Ευχόμαστε στους εκλεγέντες καλή κι εποικοδομητική θητεία…