Μετά τον ορισμό των Αντιδημάρχων, ακολούθησε και ο ορισμός των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων 1) Τυπάλδου Νικολάου, 2) Τσιρογιάννη Γεωργίου, 3) Γαζή Αναστασίου και 4) Αργυρού Νικολάου. Κατόπιν αυτού ολοκληρώθηκε η σύνθεση της εκτελεστικής εξουσίας στον Δήμο Λευκάδας.