Ύστερα από παραίτηση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Ένωσης, Ματθαίος Γιαννούλης, λόγω ανάληψης καθηκόντων ως διευθυντής  της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, την 19-08-2019 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιου και ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε το παρακάτω νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ιονίων Νήσων.

Πρόεδρος: Α/Α Κατωπόδης Επαμεινώνδας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Υ/Α Σκλαβουνάκος Νικόλαος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Α/Β Θανάσης Ευστάθιος
Γενικός Γραμματέας: Α/Α Κούρκουλος Γεώργιος
Ταμίας: Α/Β Χυτήρη Μαρία
Οργανωτικός Γραμματέας: Υ/Α Ριγανάς Σπυρίδων
Μέλη: Α/Δ Γιαννούλης Ματθαίος, Α/Υ Μπουσιας Γεώργιος, Α/Β Σιατης Σωτήριος