ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» κάνει γνωστό στα μέλη του ότι η διακοπείσα Γενική Συνέλευση της 18-8-2019 θα συνεχισθεί  την 1-9-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

Επίσης οι σταφυλοπαραγωγοί μπορούν να δηλώσουν στο Συν/σμό τη  παραγωγή που θα προσκομίσουν σ΄αυτόν μέχρι και την 1-9-2019 , ημέρα Κυριακή που θα συνεχισθεί η Γ.Σ.

ΛΕΥΚΑΔΑ 19-8-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ