Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δασικές πυρκαγιές η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρακαλεί για την αναδημοσίευση των παρακάτω ενημερωτικών σποτ: