Ώρα για Συμμετοχή!

Το δικαίωμα για ψήφο στα 17 μαζί με την καθιέρωση της απλής αναλογικής στις δημοτικές εκλογές είναι δύο μεγάλα βήματα της δημοκρατίας μας,διότι το πρώτο συμβολίζει με τον καλύτερο τρόπο ότι εσείς οι από 17 ετών αλλά και οι μεγαλύτεροι μπορείτε να επιδοκιμάσετε ή να αποδοκιμάσετε εκείνους που με τα δικά σας κριτήρια και το δικό σας ένστικτο κρίνετε. Η γνώμη σας μετράει.

Το δεύτερο συμβολίζει την θέληση των ενηλίκων για μια δικαιότερη έκφραση της κοινωνίας, για μια αναλογική αντιπροσώπευση.

Τον κόσμο τον χτίζουν και τον διαμορφώνουν μόνο αυτοί που συμμετέχουν.

Γι αυτό σας ζητώ να συμμετέχετε στις εκλογές. Χωρίς τη συμμετοχή σας οι αποφάσεις θα ληφθούν για εσάς χωρίς εσάς.
Καλώ τη νέα γενιά, που είναι και γενιά μου να με εμπιστευτούν και να μου δώσουν την δύναμη να προσφέρω στον τόπο μου.