(Η κάρτα είναι από το ψηφιοποιημένο αρχείο της Εταιρείας
Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Στόχος είναι η προβολή της δουλειάς και της τεράστιας προσπάθειας που κάνει το ΕΛΙΑ για την διατήρηση και την προβολή της ιστορίας του τόπου μας.)