Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, που εδρεύει στο Δήμο Λευκάδας

6 συμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας με την ΣΟΧ1/2018. Με ετήσια απασχόληση – Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών

Για την ειδικότητα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Η προκήρυξη