Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου