Για την εκδήλωση στον Άγ. Πέτρο θα ξεκινήσει λεωφορείο
απ’ το Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας την Κυριακή στις 16.30΄
προσφορά του ΚΤΕΛ Λευκάδας