Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Θόδωρος Γαλιατσάτος.

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. Συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους Ιονίων Νήσων

και την ΠΕΔ-ΙΝ για θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας.

 Εισηγητές: Θόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

  1. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στην Τουριστική Έκθεση “GREEK TRAVEL SHOW”

4-6 Μαΐου 2018.

Εισηγητής: Παύλος Κολοκοτσάς Δήμαρχος Ζακύνθου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Πλαίσιο κοινών δράσεων και παρεμβάσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ΠΕΔ-ΙΝ

σε θέματα καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας.

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης,

ΠΕΔ-ΙΝ