Πωλούνται air condition , Fujitsu Dynamic, από ξενοδοχείο λόγω ανακαίνισης.
Πληροφορίες: κ. Νίκος (6974.074.362)
(Φώτο αρχείο)