ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

12/2/2018 ΕΩΣ 18/2/2018

Η πληροφορία της εβδομάδας:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ

Από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, όμως για ακόμη μια φορά ο όρος «φιλοξενούμενος» θα προκαλέσει αντιδράσεις. Την 1η Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), με την οποία αλλάζουν οι κατηγορίες δικαιούχων και τα κριτήρια ένταξης στο ΚΟΤ. Για την ένταξη στο νέο ΚΟΤ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr). Αίτηση για ένταξη στο νέο ΚΟΤ πρέπει να υποβάλουν στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ. Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι:1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Αριθμό Παροχής) 2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι) ,3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον: τον αριθμό ΑΜΚΑ τους, τον ασφαλιστικό τους φορέα και
τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς.

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης αι κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδομάδα

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω :

ΛΕΥΚΑΔΑ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

EGNOSIS

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το AΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των εξετάσεων. EQUALSOCIETY

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578

 

Ώρες επικοινωνίας:

Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ

http://spoudazo.equalsociety.gr
2. ΠΕ ΑΡΧΑΙΛΟΓΟΣ(1)

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(1)

ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ(5)

 

 

 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Αθανασίου 4, 302 00 Μεσολόγγι, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κ. Σιδέρη Αγγελική (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από τις 13/02/2018

20/02/2018. Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.yppo.gr.

/ http://www.diavgeia.gov.gr

 

 

 

 

 

Στην πόλη της Λευκάδας.
3. 8.166 μόνιμες θέσεις στους Δήμους

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής

υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε :

file:///C:/Users/kinonikos_leitourgos/Downloads/document%20(4).pdf

 

Στην πόλη της Λευκάδας.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(ΑΝΤΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

Μάιο-Οκτώβριο

Απαραίτητα προσόντα:

v  Σχετική εμπειρία

v  Δίπλωμα οδήγησης

Τηλ. Επικοινωνίας:

6931149387

6934865342

Συνεργείο καθαρισμού στην περιοχή της Λευκάδας.
5. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Ιούνιο-Σεπτέμβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6947616321

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Στάθης

Ενοικιαζόμενα δωμάτια “Villa Stathis” στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
6. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Εποχιακή απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

v  Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ στη διοίκηση και τον τουρισμό

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944585911

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

cv@greenmotion.gr

 

Γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην πόλη της Λευκάδας.
7. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ  

Εποχιακή απασχόληση

Μάιο-Σεπτέμβριο

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Εμπειρία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6972300407

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@vassiliki.net

 

Ξενοδοχείο “Odeon” στην Βασιλική Λευκάδας.

 

8. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Σχετική εμπειρία

v  Απόφοιτος σχολής

Τηλ. Επικοινωνίας:

6948372960

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Σκλαβενίτη Ζωή

Αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο “ΚΑΡΑΛΗΣ” στο Βλυχό Λευκάδας.
9. ΑΡΤΟΠΟΙΟ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Σχετική εμπειρία

Τηλ. Επικοινωνίας:

6948372960

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Σκλαβενίτη Ζωή

Αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο “ΚΑΡΑΛΗΣ” στο Βλυχό Λευκάδας
10. ΠΩΛΗΤΡΙΑ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  25-35 Ετών

v  Γνώση αγγλικών

v  Καλή χρήση Η/Υ

v  Δίπλωμα ΙΧ

v  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

armatasg@otenet.gr

 

Επιχείρηση εμπορίας ποτών στο Νυδρί Λευκάδας.
11. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Εποχιακή απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 50 ετών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6948494780

Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα “Villa Magnolia” στον Σύβρο Λευκάδας.
12. ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ  

 

 

Πρώτη Μάιου- 15 Οκτώβρη

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

2610 642009

2610640616

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@crystalwaters.gr

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Βάσω Πουλίδα

 

Νέα ξενοδοχειακή μονάδα στην Νικιάνα Λευκάδας.
13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

(ΡΕΣΕΨΙΟΝ,ΜΠΑΡ,

ΣΕΡΒΙΣ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,ΟΔΗΓΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ,

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ,ΜΑΓΕΙΡΑ)

 

 

 

Πρώτη Μάιου- 15 Οκτώβρη

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

2610 642009

2610640616

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

info@crystalwaters.gr

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Βάσω Πουλίδα

 

Νέα ξενοδοχειακή μονάδα στην Νικιάνα Λευκάδας.
14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Μάιο-15 Οκτώβρη

 

Οκτάωρη  απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Απολυτήριο Λυκείου

v  Έως 35 ετών

v  Άριστη γνώση αγγλικών

(θα προτιμηθούν απόφοιτοι σχολών)

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6948494780

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κ. Βλασσοπούλου Μαρία

 

Μουσείο Ελιάς στο Σύβρο Λευκάδας.
15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Ιούλιο-Σεπτέμβρη

 

Τετράωρη  απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Απολυτήριο Λυκείου

v  Έως 35 ετών

v  Άριστη γνώση αγγλικών

(θα προτιμηθούν απόφοιτοι σχολών)

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6948494780

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κ. Βλασσοπούλου Μαρία

 

Μουσείο Ελιάς στο Σύβρο Λευκάδας.
16. ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

 

Τέλος Απριλίου- τέλος Οκτωβρίου

Απαραίτητα προσόντα:

v  Βασικό επίπεδο αγγλικών

v  Ευγένεια

v  Επαγγελματική εμφάνιση

v  Ομαδικό πνεύμα και εργατικότητα

v  Βασικός μισθός

v  Παρέχεται διατροφή

v  Προδιαγραφές για σταθερή εποχιακή εργασία

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6976935921

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

newmilltavern@yahoo.com

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Ράπτη Ανδρομάχη

Παραδοσιακό ταβερνάκι στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας.
17. ΡΕΣΕΨΙΟΝ

ΜΠΑΡ

 

Μάιο-Σεπτέμβριο

Τηλ. Επικοινωνίας:  

694453993

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Κ. Δημήτρης

Ξενοδοχείο “Αλίκη” στην Νικιάνα Λευκάδας.
18. ΠΩΛΗΤΡΙΑ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Πρωί και απόγευμα

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6980722308

Ζαχαροπλαστείο “IL SAPORE

” στην πόλη της Λευκάδας.

19. ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ  

 

Εποχιακή απασχόληση

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6974900116

26450 25335

Πιτσαρία με ξυλόφουρνο  στην πόλη της Λευκάδας.
20. ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ΣΕΦ  

Καλοκαιρινή σεζόν

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία στα αλα καρτ

v  Σπιτική παραδοσιακή κουζίνα και διεθνή

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6970702131

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

kkarlesis@gmail.com

 

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
21. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  

Μάιο- Οκτώβριο

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Έως 50 ετών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6948395317

Ξενοδοχείο στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
22. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Απρίλιο-Οκτώβριο

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώσεις αγγλικών

v  Κάτοχος ΙΧ

Τηλ. Επικοινωνίας:    

26450 24966

6984721690

Συγκρότημα κατοικιών στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
23. ΜΑΓΕΙΡΑ  

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Σχετική εμπειρία

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6940559412

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

lefkada@ergonproducts.gr

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Χρυσοβιτσάνος Στέφανος

Εστιατόριο “ERGON” στην περιοχή της Λευκάδας.
24. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ   Τηλ. Επικοινωνίας:    

6940559412

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

lefkada@ergonproducts.gr

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Χρυσοβιτσάνος Στέφανος

Εστιατόριο “ERGON” στην περιοχή της Λευκάδας.
25. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ  

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Σχετική εμπειρία

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6940559412

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

lefkada@ergonproducts.gr

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Χρυσοβιτσάνος Στέφανος

Εστιατόριο “ERGON” στην περιοχή της Λευκάδας.
26. ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ   Τηλ. Επικοινωνίας:    

6940559412

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

lefkada@ergonproducts.gr

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Χρυσοβιτσάνος Στέφανος

Εστιατόριο “ERGON” στην περιοχή της Λευκάδας.
27. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Κάτοχος ΙΧ

v  Άριστη γνώση excel

v  Οργανωτικές ικανότητες

v  Εμπειρία σε logistics και στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί

Τηλ. Επικοινωνίας:    

2643041838

Εμπορικό κατάστημα “ Wood and stone” 10ο χιλιόμετρο Λευκάδας- Βόνιτσας, Άγιο-Νικόλαος.
28.           ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία τουλάχιστον δυο ετών σε αντίστοιχη θέση

v  Γνώση αγγλικών

v  Επαγγελματική εμφάνιση

v  Εργατικότητα, υπευθυνότητα

v  Κάτοικος Λευκάδας

v  Οργανωτική, ευγενική, εξυπηρετική, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

v  Πολύ καλές αποδοχές και άριστο εργασιακό περιβάλλον

Τηλ. Επικοινωνίας:

2310522422

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

hr@anatoliahospitality.com

 

Ξενοδοχείο “ Villa Veneziano” στην περιοχή της Λευκάδας.
29.       ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση

v  Γνώση αγγλικών

v  Πτυχίο σχολής μαγειρικής

v  Γνώση a la carte

v  Εργατικότητα, υπευθυνότητα

v  Οργάνωση, ευγένεια, εξυπηρέτηση, ομαδικό πνεύμα εργασίας

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

2310522422

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

hr@anatoliahospitality.com

 

Ξενοδοχείο “ Villa Veneziano” στην περιοχή της Λευκάδας.
30.          ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΓΥΝΑΙΚΑ)

 

Απρίλιο-Σεπτέμβριο

Ευέλικτα και σπαστά ωράρια

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία σε  σνακ, σαλάτες, πρωινά και κοκτέιλ

v  Ενδιαφέρον και όρεξη για δουλειά

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974458024

Καφέ-Μπαρ “ yacht cafe bar” στην Βασιλική Λευκάδας.
31.          ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ Απρίλιο-Σεπτέμβριο

Ευέλικτα και σπαστά ωράρια

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Ενδιαφέρον και όρεξη για δουλειά

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974458024

Καφέ-Μπαρ “ Yacht Cafe Bar” στην Βασιλική Λευκάδας.
32. ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  

Εποχιακή εργασία

 

 Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6973052026 & 6932221205

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

lefkadakaterina@gmail.com

Αρμόδιος επικοινωνίας:

 κα. Δενδρινού Κατερίνα & κος Δενδρινός Ανδρέας

Ξενοδοχείο “KATERINA RESORT” στη Βασιλική Λευκάδας.
33. ΜΑΓΕΙΡΑ  

 Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση Μεξικάνικης κουζίνας

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6942643977   (12:00-13:00)

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

vasilikihotels@gmail.com

 

Όμιλος ξενοδοχείων στην Βασιλική Λευκάδας.
34. ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ   Τηλ. Επικοινωνίας:

 6942643977  (12:00-13:00)

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

vasilikihotels@gmail.com

 

Όμιλος ξενοδοχείων στην Βασιλική Λευκάδας.
35. ΠΩΛΗΤΗΣ/ΡΙΑ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ/Α

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ DELIVERY

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ

 

Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Με ή χωρίς εμπειρία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6983248694

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ζαλοκώστας Γεώργιος

 

Για την στελέχωση 24ωρου καταστήματος στην πόλη της Λευκάδας.
36. ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ  

Μάιο-Σεπτέμβριο

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Απογευματινές ώρες

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

26450 71637

Εστιατόριο “Vivarium Brunch + Dinner ” του ξενοδοχείου “Thomais Boutique Hotel”.
37. ΚΥΡΙΑ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία μπουφέ, σέρβις

v  Έως 40 ετών

v  Παρέχεται διαμονή

και ημιδιατροφή

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6978407845

Καφέ στην περιοχή της Λευκάδας.
38. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Απρίλιο-Οκτώβριο

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώσεις αγγλικών

v  Κάτοχος ΙΧ

Τηλ. Επικοινωνίας:    

26450 24966

6984721690

Συγκρότημα κατοικιών στον Άγιο-Νικήτα Λευκάδας.
39.           ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

Καλοκαιρινή σεζόν

Μερική απασχόληση (καθημερινά 10:00-14:00)

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία

v  Καθαριότητα διαμερισμάτων και εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου.

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6972717455

Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας.
40.         ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ΣΕΦ  

Καλοκαιρινή σεζόν

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία

v  Γνώση Ελληνικής και Ιταλικής κουζίνας

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6944443471

Εστιατόριο στην περιοχή της Λευκάδας.
41.           ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΦ  

 

Καλοκαιρινή σεζόν

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6944418195

Στην περιοχή της Λευκάδας.
42.          ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α  

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Επιθυμητή προϋπηρεσία

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6977639023

26450 93188

 

Ιταλικό εστιατόριο στο Νυδρί Λευκάδας.
43. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ                                          ΚΟΥΖΙΝΑ  

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Επιθυμητή προϋπηρεσία

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6977639023

26450 93188

 

Ιταλικό εστιατόριο στο Νυδρί Λευκάδας.
44. ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ  

Εποχιακή απασχόληση

Οχτάωρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώση αγγλικών

v  Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο έτη σε αντίστοιχη θέση

v  Παρέχεται διαμονή

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6977446112

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

matina.giova@gmail.com

 

Τρις ενοικιαζόμενες τουριστικές κατοικίες στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας με περιβάλλοντα χώρο και πισίνα.
45. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ  

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Άριστη γνώση αγγλικών

v  Παρέχεται διαμονή και σίτιση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6971671238

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

grigorisvrettos98@gmail.com

 

Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων  στην περιοχή της Λευκάδας.
46. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ/Α  

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Άριστη γνώση αγγλικών

v  Παρέχεται διαμονή και σίτιση

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6971671238

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

grigorisvrettos98@gmail.com

 

Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων  στην περιοχή της Λευκάδας.
47. ΣΤΕΛΕΧΟΣ  

Απαραίτητα προσόντα:

v  Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης

v  Γνώση λογιστικής

v  Άριστη γνώση Η/Υ

v  Άριστη γνώση αγγλικών  (Θα εκτιμηθεί η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας)

v  Ηλικία 30-45 ετών

v  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

v  Ομαδικό πνεύμα

v  Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

v  Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6999902426

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

ssot18@otenet.gr

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Γεωργία

 

Εταιρία “ ACS”  στην Λευκάδα με έξι υποκαταστήματα στην Βορειοδυτική Ελλάδα.
48. ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ  

Εποχιακή απασχόληση

Μάιος- 15 Οκτώβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο  ετών σε αντίστοιχη θέση

v  Άριστη γνώση αγγλικών

v  Άριστη γνώση Η/Υ

v  Άριστη γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος

v  Θα εκτιμηθεί η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας

v  Προοπτική εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6999902426

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

ssot18@otenet.gr

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Γεωργία

 

Μονάδα 18 πολυτελών διαμερισμάτων στην πόλη της Λευκάδας.
49. ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ  

Εποχιακή απασχόληση

Μάιος- 15 Οκτώβρη

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Ευγένεια

v  Προϋπηρεσία

v  Καλή γνώση επαγγέλματος

v  22-42 ετών

v  Συστάσεις απαραίτητες

v  Θα εκτιμηθεί η γνώση αγγλικών

v  Δυνατότητα συνεργασίας και την χειμερινή περίοδο

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    

6999902426

 

Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση:

ssot18@otenet.gr

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

κ. Γεωργία

 

Μονάδα 18 πολυτελών διαμερισμάτων στην πόλη της Λευκάδας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: equallefkada@gmail.com . Κάθε εβδομάδα η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτημένη και στο blog του Οργανισμού http://equalsociety.wordpress.com . Επίσης ενημερωθείτε για τις δράσεις της EqualSociety στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebookhttps://www.facebook.com/equalsociety1