Σας πληροφορούμε ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ξεκίνησε η διαδικασία αναμόρφωσης του N. 4039/12 (ΦΕΚ Α’ 15/02/2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε σωματεία και πολίτες να αποστείλουν τις προτάσεις τους για την αλλαγή του Ν.4039/2012 (κατ’ άρθρο, για το σύνολο του Nόμου) στο Δήμο, σε αρχείο word και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mariana.lefkas@yahoo.gr  έως την Τετάρτη 13/12/2017.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν, μαζί με τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής θα αποσταλούν στην σχετική Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί από το Υπουργείο.

Ο Αντιδήμαρχος Λευκάδας
Θανάσης Π. Περδικάρης