ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ”

Κύριοι,

Μετά την υπ’ αρ. 101/5-12-2017  απόφαση του Δ.Σ του Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ”, καλούμε τα μέλη του  σε έκτακτη  Γενική Συνέλευση την 23-12-2017  , ημέρα Σάββατο  και ώρα  9 π.μ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λευκάδας (πάνω από τα γραφεία του ΤΑΟΛ) , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.΄Εγκριση ύψους μισθώματος και διάρκειας μίσθωσης (άρθρο 26, παρ. 2ιβ καταστατικού) που προσφέρονται στο Συν/σμό από την εταιρεία «ΝΟΤΙΟΝ Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε.» για την εκμετάλλευση του συγκροτήματος Οινοποιείου στο Κάστρο (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 11/10/2017) και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να διαπραγματευθεί, να αποφασίσει  και να συμβληθεί για όλους τους υπόλοιπους όρους της σύμβασης μίσθωσης.

  1. Ρύθμιση οφειλών με ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης   απαρτίας  η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις  30-12-2017    στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2645022319.

ΜΕ ΤΙΜΗ

Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

“ΤΑΟΛ ”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ